Array ( [0] => 76 [id] => 76 [1] => 122 [mid] => 122 [2] => 0 [cid] => 0 [3] => [type] => [4] => 2 [rank] => 2 [5] => 1 [status] => 1 [6] => [temp_post] => [7] => 2015年理事會及工作委員會成員 [name_hk] => 2015年理事會及工作委員會成員 [8] => 2015年理事会及工作委员会成员 [name_cn] => 2015年理事会及工作委员会成员 [9] => 2015 Council Members [name_en] => 2015 Council Members [10] => [go_url_hk] => [11] => [go_url_cn] => [12] => [go_url_en] => [13] => [url_input_hk] => [14] => [url_input_cn] => [15] => [url_input_en] => [16] =>

周錦榮
會長

甘耀成
副會長

蔡國偉
秘書長

葉嘉琪
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳志興

蔡子傑

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

馮力

林智遠

       

劉繼興

羅君美

文思怡

彭準來

       

譚競正

陳奕驄

黃俊碩

黃龍德

       
 

邱賢君

楊志偉

余廣文

 

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
余廣文(主席) 蔡淑蓮 林智遠
陳奕驄 黃俊碩  
 
會員論壇及午餐例會:
黃俊碩(主席) 陳志興 陳奕驄
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 陳奕驄
黃俊碩 陳志興  
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
吳榮輝 陳桂冰 鄭頌民
傅振煌 黃偉青 孫   輗
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 陳奕驄
楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 潘堅榮
梁文基 文思怡  
 
政府及專業團體:
蔡子傑(主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
工商關係:
陳奕驄(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳志興 蔡大維 蔡淑蓮
林智遠 梁健寧 黃俊碩
 
社會服務:
文思怡(主席) 陳嘉齡 陳志興
陳奕驄 楊志偉 余廣文
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
邱賢君(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德  
 
康樂聯誼:
陳志興(主席) 文思怡 黃俊碩
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席) 蔡淑蓮 邱賢君
楊志偉 余廣文  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[content_hk] =>

周錦榮
會長

甘耀成
副會長

蔡國偉
秘書長

葉嘉琪
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳志興

蔡子傑

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

馮力

林智遠

       

劉繼興

羅君美

文思怡

彭準來

       

譚競正

陳奕驄

黃俊碩

黃龍德

       
 

邱賢君

楊志偉

余廣文

 

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
余廣文(主席) 蔡淑蓮 林智遠
陳奕驄 黃俊碩  
 
會員論壇及午餐例會:
黃俊碩(主席) 陳志興 陳奕驄
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 陳奕驄
黃俊碩 陳志興  
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
吳榮輝 陳桂冰 鄭頌民
傅振煌 黃偉青 孫   輗
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 陳奕驄
楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 潘堅榮
梁文基 文思怡  
 
政府及專業團體:
蔡子傑(主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
工商關係:
陳奕驄(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳志興 蔡大維 蔡淑蓮
林智遠 梁健寧 黃俊碩
 
社會服務:
文思怡(主席) 陳嘉齡 陳志興
陳奕驄 楊志偉 余廣文
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
邱賢君(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德  
 
康樂聯誼:
陳志興(主席) 文思怡 黃俊碩
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席) 蔡淑蓮 邱賢君
楊志偉 余廣文  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[17] =>

周锦荣
会长

甘耀成
副会长

蔡国伟
秘书长

叶嘉琪
财务长

 

理 事

陈道铭

陈嘉龄

陈志兴

蔡子杰

       

蔡宝芳

蔡淑莲

冯力

林智遠

       

刘继兴

罗君美

文思怡

彭准来

       

谭竞正

陈奕骢

黄俊硕

黄龙德

       
 

邱贤君

杨志伟

余广文

 

 

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
余广文(主席) 蔡淑莲 林智遠
陈奕骢 黄俊硕  
 
会员论坛及午餐例会:
黄俊硕(主席) 陈志兴 陈奕骢
 
会计及审计准则:
林智遠(主席) 潘俊华 陈奕骢
黄俊硕 陈志兴  
 
税务:
罗君美(主席) 黄龙德(副主席) 陈昌达(顾問)
吴荣辉 陈桂冰 郑颂民
傅振煌 黄伟青 孫   輗
 
清盤及破產:
谭竞正(主席) 罗君美(副主席)  
 
资讯科技:
蔡淑莲(主席) 陈道铭(副主席) 陈奕骢
杨志伟
 
执业管理:
冯  力(主席) 许  芬  
 
大中华事务:    
陈嘉龄(主席) 陈道铭 潘坚荣
梁文基 文思怡  
 
政府及专业团体:
蔡子杰(主席) 罗君美(副主席) 彭准来(副主席)
黄龙德(副主席)    
 
工商关系:
陈奕骢(主席)    
 
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟(主席) 陈道铭 陈嘉龄
陈志兴 蔡大维 蔡淑莲
林智遠 梁健宁 黄俊硕
 
社会服务:
文思怡(主席) 陈嘉龄 陈志兴
陈奕骢 杨志伟 余广文
 
大学及专业院校:
彭准来(主席)    
 
顾問委员会:
邱贤君(主席) 陈道铭(副主席) 陈美宝
陈树坚 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德  
 
康乐联谊:
陈志兴(主席) 文思怡 黄俊硕
 
财务及投资:
陈道铭(主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
 
会址管理:
刘继兴(主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
杨志伟    
 
策略及企业管治检讨:
蔡宝芳(主席) 蔡淑莲 邱贤君
杨志伟 余广文  
 
审核及监察:
黄龙德(主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[content_cn] =>

周锦荣
会长

甘耀成
副会长

蔡国伟
秘书长

叶嘉琪
财务长

 

理 事

陈道铭

陈嘉龄

陈志兴

蔡子杰

       

蔡宝芳

蔡淑莲

冯力

林智遠

       

刘继兴

罗君美

文思怡

彭准来

       

谭竞正

陈奕骢

黄俊硕

黄龙德

       
 

邱贤君

杨志伟

余广文

 

 

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
余广文(主席) 蔡淑莲 林智遠
陈奕骢 黄俊硕  
 
会员论坛及午餐例会:
黄俊硕(主席) 陈志兴 陈奕骢
 
会计及审计准则:
林智遠(主席) 潘俊华 陈奕骢
黄俊硕 陈志兴  
 
税务:
罗君美(主席) 黄龙德(副主席) 陈昌达(顾問)
吴荣辉 陈桂冰 郑颂民
傅振煌 黄伟青 孫   輗
 
清盤及破產:
谭竞正(主席) 罗君美(副主席)  
 
资讯科技:
蔡淑莲(主席) 陈道铭(副主席) 陈奕骢
杨志伟
 
执业管理:
冯  力(主席) 许  芬  
 
大中华事务:    
陈嘉龄(主席) 陈道铭 潘坚荣
梁文基 文思怡  
 
政府及专业团体:
蔡子杰(主席) 罗君美(副主席) 彭准来(副主席)
黄龙德(副主席)    
 
工商关系:
陈奕骢(主席)    
 
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟(主席) 陈道铭 陈嘉龄
陈志兴 蔡大维 蔡淑莲
林智遠 梁健宁 黄俊硕
 
社会服务:
文思怡(主席) 陈嘉龄 陈志兴
陈奕骢 杨志伟 余广文
 
大学及专业院校:
彭准来(主席)    
 
顾問委员会:
邱贤君(主席) 陈道铭(副主席) 陈美宝
陈树坚 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德  
 
康乐联谊:
陈志兴(主席) 文思怡 黄俊硕
 
财务及投资:
陈道铭(主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
 
会址管理:
刘继兴(主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
杨志伟    
 
策略及企业管治检讨:
蔡宝芳(主席) 蔡淑莲 邱贤君
杨志伟 余广文  
 
审核及监察:
黄龙德(主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[18] =>

Chau Kam Wing, Donald
President

Kam Yiu Shing, Tony
Vice President

Choi Kwok Wai, Ronnie
Hon. Secretary

Yip Ka Ki
Hon. Treasurer

 

 

Council Members

 

Chan Dao Ming, Dominic

 

Chan Ka Ling, Edmond

 

Chen Chi Hing, Andrew

 

Choi Tze Kit, Sammy

       

 

Choy Po Fong, Stella

Chua Suk Lin, Ivy

Fung Lak, Philip

Lam Chi Yuen, Nelson

       

Lai Kai Hing

Law, Elizabeth

Man See Yee, Florence

Pang Tsun Loy, Michael

       

Tam King Ching, Kenny

Tan Yik Chung, Wilson

Wong Chun Sek, Edmund

Wong Lung Tak, Patrick

       
 

Yau Yin Kwun, Joseph

Yeung Chi Wai, Edwin

Yu Kwong Man, Tanny

 

 

 

 

 

Chairman and members of Committees :

Training:
Yu Kwong Man, Tanny (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Lam Chi Yuen, Nelson
Tan Yik Chung, Wilson Wong Chun Sek, Edmund  
 
Member Forum and Luncheon:
Wong Chun Sek, Edmund (Chairman) Chan Chi Hing, Andrew Tan Yik Chung, Wilson
 
Accounting and Auditing Standards:
Lam Chi Yuen, Nelson (Chairman) Poon Tsun Wah, Gary Tan Yik Chung, Wilson
Wong Chun Sek, Edmund Chen Chi Hing, Andrew  
 
Taxation:
Elizabeth Law (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman) Chan Cheong Tat (Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan Alan Cheng
Danny Po Wong Wai Ching Sung Nee
 
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Elizabeth Law (Vice Chairman)  
 
Information and Technology:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman) Tan Yik Chung, Wilson

Yeung Chi Wai, Edwin

 

Practice Management:
Fung Lak, Philip (Chairman) Carrie Hui  
 
Greater China:    
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic Poon Kin Wing, Kenneth
Leung Man Key, Tenny Man See Yee, Florence  
 
Government & Professional Bodies Relationship:
Choi Tze Kit, Sammy (Chairman) Elizabeth Law (Vice Chairman) Pang Tsun Loy, Michael (Vice Chairman)
Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman)    
 
Commerical Relationship:
Tan Yik Chung, Wilson (Chairman)    
 
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic Chan Ka Ling, Edmond
Chen Chi Hing, Andrew Tsoi Tai Wai, David Chua Suk Lin, Ivy
Lam Chi Yuen, Nelson Leung Kent Ning, Louis Wong Chun Sek, Edmund
 
Community Service:
Man See Yee, Florence (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond Chen Chi Hing, Andrew
Tan Yik Chung, Wilson Yeung Chi Wai, Edwin Yu Kwong Man, Tanny
 
University Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman)    
 
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman) Chan Mei Bo, Mabel
Chan Shu Kin, Albert Ng Wing Fai, Simon Pang Tsun Loy, Michael
Tam King Ching, Kenny Wong Lung Tak, Patrick  
 
Recreation:
Chen Chi Hing, Andrew (Chariman) Man See Yee, Florence Wong Chun Sek, Edmond
 
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Leung Kent Ning, Louis
Poon Kin Wing, Kenneth Tai Hay Yuen Tam King Ching, Kenny
Yeung Chi Wai, Edwin    
 
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond Chua Suk Lin, Ivy
Yeung Chi Wai, Edwin    
 
Strategic and Governance Review:
Choy Po Fong, Stella (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin Yu Kwong Man, Tanny  
 
Audit and Supervisory:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman) Leung Kent Ning, Louis Pang Tsun Loy, Michael
Tai Hay Yuen Tsoi Tai Wai, David  
[content_en] =>

Chau Kam Wing, Donald
President

Kam Yiu Shing, Tony
Vice President

Choi Kwok Wai, Ronnie
Hon. Secretary

Yip Ka Ki
Hon. Treasurer

 

 

Council Members

 

Chan Dao Ming, Dominic

 

Chan Ka Ling, Edmond

 

Chen Chi Hing, Andrew

 

Choi Tze Kit, Sammy

       

 

Choy Po Fong, Stella

Chua Suk Lin, Ivy

Fung Lak, Philip

Lam Chi Yuen, Nelson

       

Lai Kai Hing

Law, Elizabeth

Man See Yee, Florence

Pang Tsun Loy, Michael

       

Tam King Ching, Kenny

Tan Yik Chung, Wilson

Wong Chun Sek, Edmund

Wong Lung Tak, Patrick

       
 

Yau Yin Kwun, Joseph

Yeung Chi Wai, Edwin

Yu Kwong Man, Tanny

 

 

 

 

 

Chairman and members of Committees :

Training:
Yu Kwong Man, Tanny (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Lam Chi Yuen, Nelson
Tan Yik Chung, Wilson Wong Chun Sek, Edmund  
 
Member Forum and Luncheon:
Wong Chun Sek, Edmund (Chairman) Chan Chi Hing, Andrew Tan Yik Chung, Wilson
 
Accounting and Auditing Standards:
Lam Chi Yuen, Nelson (Chairman) Poon Tsun Wah, Gary Tan Yik Chung, Wilson
Wong Chun Sek, Edmund Chen Chi Hing, Andrew  
 
Taxation:
Elizabeth Law (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman) Chan Cheong Tat (Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan Alan Cheng
Danny Po Wong Wai Ching Sung Nee
 
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Elizabeth Law (Vice Chairman)  
 
Information and Technology:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman) Tan Yik Chung, Wilson

Yeung Chi Wai, Edwin

 

Practice Management:
Fung Lak, Philip (Chairman) Carrie Hui  
 
Greater China:    
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic Poon Kin Wing, Kenneth
Leung Man Key, Tenny Man See Yee, Florence  
 
Government & Professional Bodies Relationship:
Choi Tze Kit, Sammy (Chairman) Elizabeth Law (Vice Chairman) Pang Tsun Loy, Michael (Vice Chairman)
Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman)    
 
Commerical Relationship:
Tan Yik Chung, Wilson (Chairman)    
 
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic Chan Ka Ling, Edmond
Chen Chi Hing, Andrew Tsoi Tai Wai, David Chua Suk Lin, Ivy
Lam Chi Yuen, Nelson Leung Kent Ning, Louis Wong Chun Sek, Edmund
 
Community Service:
Man See Yee, Florence (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond Chen Chi Hing, Andrew
Tan Yik Chung, Wilson Yeung Chi Wai, Edwin Yu Kwong Man, Tanny
 
University Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman)    
 
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman) Chan Mei Bo, Mabel
Chan Shu Kin, Albert Ng Wing Fai, Simon Pang Tsun Loy, Michael
Tam King Ching, Kenny Wong Lung Tak, Patrick  
 
Recreation:
Chen Chi Hing, Andrew (Chariman) Man See Yee, Florence Wong Chun Sek, Edmond
 
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Leung Kent Ning, Louis
Poon Kin Wing, Kenneth Tai Hay Yuen Tam King Ching, Kenny
Yeung Chi Wai, Edwin    
 
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond Chua Suk Lin, Ivy
Yeung Chi Wai, Edwin    
 
Strategic and Governance Review:
Choy Po Fong, Stella (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin Yu Kwong Man, Tanny  
 
Audit and Supervisory:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman) Leung Kent Ning, Louis Pang Tsun Loy, Michael
Tai Hay Yuen Tsoi Tai Wai, David  
[19] => 0 [pub_fm] => 0 [20] => 0 [pub_to] => 0 [21] => 2020-03-24 16:21:38 [date_crt] => 2020-03-24 16:21:38 [22] => 0 [date_crt_active] => 0 [23] => 2020-03-24 16:21:38 [date_mod] => 2020-03-24 16:21:38 [24] => 2015-03-23 00:00:00 [date_act] => 2015-03-23 00:00:00 [25] => 1 [create_by] => 1 [26] => 1 [mod_by] => 1 [27] => 0 [mod_version] => 0 [28] => 0 [mod_lock] => 0 [29] => 0 [mod_lock_exp] => 0 [30] => 0 [access] => 0 [31] => yes [share] => yes [32] => 0 [hits] => 0 [33] => t2c [wordc_hk] => t2c [34] => t2c [wordc_cn] => t2c [35] => [wordc_en] => [36] => [url_hk] => [37] => [url_cn] => [38] => [url_en] => [39] => 0 [url_pop] => 0 [40] => [thumb_hk] => [41] => [thumb_cn] => [42] => [thumb_en] => [43] => 0 [sphoto] => 0 [44] => 0 [sattach] => 0 [45] => all,login,1,2,4,5,3,6,7 [membership_id] => all,login,1,2,4,5,3,6,7 [46] => [time] => [47] => 0 [fee] => 0 [48] => 0 [places] => 0 [49] => [address_hk] => [50] => [address_cn] => [51] => [address_en] => [52] => 1 [sns_share] => 1 [53] => 0 [youth_share] => 0 [54] => 0 [look] => 0 [55] => 0 [file_id] => 0 [56] => [repeat_date] => [57] => 1 [banner_display_nr] => 1 )
2015年理事會及工作委員會成員

周錦榮
會長

甘耀成
副會長

蔡國偉
秘書長

葉嘉琪
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳志興

蔡子傑

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

馮力

林智遠

       

劉繼興

羅君美

文思怡

彭準來

       

譚競正

陳奕驄

黃俊碩

黃龍德

       
 

邱賢君

楊志偉

余廣文

 

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
余廣文(主席) 蔡淑蓮 林智遠
陳奕驄 黃俊碩  
 
會員論壇及午餐例會:
黃俊碩(主席) 陳志興 陳奕驄
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 陳奕驄
黃俊碩 陳志興  
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
吳榮輝 陳桂冰 鄭頌民
傅振煌 黃偉青 孫   輗
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 陳奕驄
楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 潘堅榮
梁文基 文思怡  
 
政府及專業團體:
蔡子傑(主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
工商關係:
陳奕驄(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳志興 蔡大維 蔡淑蓮
林智遠 梁健寧 黃俊碩
 
社會服務:
文思怡(主席) 陳嘉齡 陳志興
陳奕驄 楊志偉 余廣文
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
邱賢君(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德  
 
康樂聯誼:
陳志興(主席) 文思怡 黃俊碩
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席) 蔡淑蓮 邱賢君
楊志偉 余廣文  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維