Array ( [0] => 176 [id] => 176 [1] => 146 [mid] => 146 [2] => 0 [cid] => 0 [3] => [type] => [4] => 1 [rank] => 1 [5] => 1 [status] => 1 [6] => [temp_post] => [7] => 2016年理事會 [name_hk] => 2016年理事會 [8] => 2016年理事会 [name_cn] => 2016年理事会 [9] => 2016 Council Members [name_en] => 2016 Council Members [10] => [go_url_hk] => [11] => [go_url_cn] => [12] => [go_url_en] => [13] => [url_input_hk] => [14] => [url_input_cn] => [15] => [url_input_en] => [16] =>
幹 事

甘耀成
會長

蔡國偉
副會長

陳奕驄
秘書長

陳志興
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳淑玲

周錦榮

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

范駿華

馮力

       

林智遠

劉繼興

羅君美

文思怡

       

彭準來

譚競正

黃俊碩

黃龍德

       
 

楊志偉

葉嘉琪

余廣文

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
黃俊碩 (主席) 蔡淑蓮 林智遠
文思怡 葉嘉琪  
 
午餐例會:
余廣文(主席) 文思怡  
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 黃俊碩
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
陳桂冰 鄭頌民 吳榮輝
傅振煌 孫   輗 黃偉青
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 周錦榮
葉嘉琪 黃俊碩 楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 周錦榮
梁文基 潘堅榮  
 
政府及專業團體:
范駿華 (主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
會員論壇及工商關係:
葉嘉琪(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳淑玲 周錦榮 蔡淑蓮
范駿華 林智遠 蔡大維
黃俊碩    
 
社會服務:
陳淑玲(主席) 陳嘉齡 陳毅生
蔡淑蓮 羅君美 文思怡
楊志偉 余廣文  
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
周錦榮(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君
 
康樂聯誼:
文思怡(主席) 黃俊碩  
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席)
蔡淑蓮 周錦榮
楊志偉 邱賢君  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[content_hk] =>
幹 事

甘耀成
會長

蔡國偉
副會長

陳奕驄
秘書長

陳志興
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳淑玲

周錦榮

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

范駿華

馮力

       

林智遠

劉繼興

羅君美

文思怡

       

彭準來

譚競正

黃俊碩

黃龍德

       
 

楊志偉

葉嘉琪

余廣文

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
黃俊碩 (主席) 蔡淑蓮 林智遠
文思怡 葉嘉琪  
 
午餐例會:
余廣文(主席) 文思怡  
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 黃俊碩
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
陳桂冰 鄭頌民 吳榮輝
傅振煌 孫   輗 黃偉青
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 周錦榮
葉嘉琪 黃俊碩 楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 周錦榮
梁文基 潘堅榮  
 
政府及專業團體:
范駿華 (主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
會員論壇及工商關係:
葉嘉琪(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳淑玲 周錦榮 蔡淑蓮
范駿華 林智遠 蔡大維
黃俊碩    
 
社會服務:
陳淑玲(主席) 陳嘉齡 陳毅生
蔡淑蓮 羅君美 文思怡
楊志偉 余廣文  
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
周錦榮(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君
 
康樂聯誼:
文思怡(主席) 黃俊碩  
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席)
蔡淑蓮 周錦榮
楊志偉 邱賢君  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[17] =>
干 事

甘耀成
会长

蔡国伟
副会长

陈奕骢
秘书长

陈志兴
财务长

 

理 事

陈道铭

陈嘉龄

陈淑玲

周锦荣

       

蔡宝芳

蔡淑莲

范骏华

冯力

       

林智遠

刘继兴

罗君美

文思怡

       

彭准来

谭竞正

黄俊硕

黄龙德

       
 

杨志伟

叶嘉琪

余广文

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
黄俊硕 (主席) 蔡淑莲 林智遠
文思怡 叶嘉琪  
 
午餐例会:
余广文(主席) 文思怡  
 
会计及审计准则:
林智遠(主席) 潘俊华 黄俊硕
 
税务:
罗君美(主席) 黄龙德(副主席) 陈昌达(顾問)
陈桂冰 郑颂民 吴荣辉
傅振煌 孫   輗 黄伟青
 
清盤及破產:
谭竞正(主席) 罗君美(副主席)  
 
资讯科技:
蔡淑莲(主席) 陈道铭(副主席) 周锦荣
叶嘉琪 黄俊硕 杨志伟
 
执业管理:
冯  力(主席) 许  芬  
 
大中华事务:    
陈嘉龄(主席) 陈道铭 周锦荣
梁文基 潘坚荣  
 
政府及专业团体:
范骏华 (主席) 罗君美(副主席) 彭准来(副主席)
黄龙德(副主席)    
 
会员论坛及工商关系:
叶嘉琪(主席)    
 
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟(主席) 陈道铭 陈嘉龄
陈淑玲 周锦荣 蔡淑莲
范骏华 林智遠 蔡大维
黄俊硕    
 
社会服务:
陈淑玲(主席) 陈嘉龄 陈毅生
蔡淑莲 罗君美 文思怡
杨志伟 余广文  
 
大学及专业院校:
彭准来(主席)    
 
顾問委员会:
周锦荣(主席) 陈道铭(副主席) 陈美宝
陈树坚 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君
 
康乐联谊:
文思怡(主席) 黄俊硕  
 
财务及投资:
陈道铭(主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
 
会址管理:
刘继兴(主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
杨志伟    
 
策略及企业管治检讨:
蔡宝芳(主席)
蔡淑莲 周锦荣
杨志伟 邱贤君  
 
审核及监察:
黄龙德(主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[content_cn] =>
干 事

甘耀成
会长

蔡国伟
副会长

陈奕骢
秘书长

陈志兴
财务长

 

理 事

陈道铭

陈嘉龄

陈淑玲

周锦荣

       

蔡宝芳

蔡淑莲

范骏华

冯力

       

林智遠

刘继兴

罗君美

文思怡

       

彭准来

谭竞正

黄俊硕

黄龙德

       
 

杨志伟

叶嘉琪

余广文

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
黄俊硕 (主席) 蔡淑莲 林智遠
文思怡 叶嘉琪  
 
午餐例会:
余广文(主席) 文思怡  
 
会计及审计准则:
林智遠(主席) 潘俊华 黄俊硕
 
税务:
罗君美(主席) 黄龙德(副主席) 陈昌达(顾問)
陈桂冰 郑颂民 吴荣辉
傅振煌 孫   輗 黄伟青
 
清盤及破產:
谭竞正(主席) 罗君美(副主席)  
 
资讯科技:
蔡淑莲(主席) 陈道铭(副主席) 周锦荣
叶嘉琪 黄俊硕 杨志伟
 
执业管理:
冯  力(主席) 许  芬  
 
大中华事务:    
陈嘉龄(主席) 陈道铭 周锦荣
梁文基 潘坚荣  
 
政府及专业团体:
范骏华 (主席) 罗君美(副主席) 彭准来(副主席)
黄龙德(副主席)    
 
会员论坛及工商关系:
叶嘉琪(主席)    
 
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟(主席) 陈道铭 陈嘉龄
陈淑玲 周锦荣 蔡淑莲
范骏华 林智遠 蔡大维
黄俊硕    
 
社会服务:
陈淑玲(主席) 陈嘉龄 陈毅生
蔡淑莲 罗君美 文思怡
杨志伟 余广文  
 
大学及专业院校:
彭准来(主席)    
 
顾問委员会:
周锦荣(主席) 陈道铭(副主席) 陈美宝
陈树坚 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君
 
康乐联谊:
文思怡(主席) 黄俊硕  
 
财务及投资:
陈道铭(主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
 
会址管理:
刘继兴(主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
杨志伟    
 
策略及企业管治检讨:
蔡宝芳(主席)
蔡淑莲 周锦荣
杨志伟 邱贤君  
 
审核及监察:
黄龙德(主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[18] =>
Office Bearers
 

Kam Yiu Shing, Tony
President

Choi Kwok Wai, Ronnie
Vice President

Tan Yik Chung, Wilson
Hon. Secretary

Chen Chi Hing, Andrew
Hon. Treasurer

 

Council Members
 

Chan Dao Ming, Dominic

Chan Ka Ling, Edmond

Chan Suk Ling, Bella

Chau Kam Wing, Donald

       

Choy Po Fong, Stella

Chua  Suk Lin, Ivy

Fan Chun Wah, Andrew

Fung Lak, Philip

       

Lam Chi Yuen, Nelson

Lau Kai Hing

Law, Elizabeth

Man See Yee, Florence

       

 

 

 

 

Pang Tsun Loy, Michael

Tam King Ching, Kenny

Wong Chun Sek, Edmund

Wong Lung Tak, Patrick

       

 

 

 
 

Yeung Chi Wai, Edwin

Yip Ka Ki

Yu Kwong Man, Tanny

 

 

 

[content_en] =>
Office Bearers
 

Kam Yiu Shing, Tony
President

Choi Kwok Wai, Ronnie
Vice President

Tan Yik Chung, Wilson
Hon. Secretary

Chen Chi Hing, Andrew
Hon. Treasurer

 

Council Members
 

Chan Dao Ming, Dominic

Chan Ka Ling, Edmond

Chan Suk Ling, Bella

Chau Kam Wing, Donald

       

Choy Po Fong, Stella

Chua  Suk Lin, Ivy

Fan Chun Wah, Andrew

Fung Lak, Philip

       

Lam Chi Yuen, Nelson

Lau Kai Hing

Law, Elizabeth

Man See Yee, Florence

       

 

 

 

 

Pang Tsun Loy, Michael

Tam King Ching, Kenny

Wong Chun Sek, Edmund

Wong Lung Tak, Patrick

       

 

 

 
 

Yeung Chi Wai, Edwin

Yip Ka Ki

Yu Kwong Man, Tanny

 

 

 

[19] => 0 [pub_fm] => 0 [20] => 0 [pub_to] => 0 [21] => 2020-03-24 16:24:34 [date_crt] => 2020-03-24 16:24:34 [22] => 0 [date_crt_active] => 0 [23] => 2020-03-24 16:24:34 [date_mod] => 2020-03-24 16:24:34 [24] => 2015-12-16 00:00:00 [date_act] => 2015-12-16 00:00:00 [25] => 1 [create_by] => 1 [26] => 1 [mod_by] => 1 [27] => 0 [mod_version] => 0 [28] => 0 [mod_lock] => 0 [29] => 0 [mod_lock_exp] => 0 [30] => 0 [access] => 0 [31] => no [share] => no [32] => 0 [hits] => 0 [33] => t2c [wordc_hk] => t2c [34] => t2c [wordc_cn] => t2c [35] => [wordc_en] => [36] => [url_hk] => [37] => [url_cn] => [38] => [url_en] => [39] => 0 [url_pop] => 0 [40] => [thumb_hk] => [41] => [thumb_cn] => [42] => [thumb_en] => [43] => 0 [sphoto] => 0 [44] => 0 [sattach] => 0 [45] => all,login,1,2,4,5,3,6,7 [membership_id] => all,login,1,2,4,5,3,6,7 [46] => [time] => [47] => 0 [fee] => 0 [48] => 0 [places] => 0 [49] => [address_hk] => [50] => [address_cn] => [51] => [address_en] => [52] => 1 [sns_share] => 1 [53] => 0 [youth_share] => 0 [54] => 0 [look] => 0 [55] => 0 [file_id] => 0 [56] => [repeat_date] => [57] => 1 [banner_display_nr] => 1 )
2016年理事會
幹 事

甘耀成
會長

蔡國偉
副會長

陳奕驄
秘書長

陳志興
財務長

 

理 事

陳道銘

陳嘉齡

陳淑玲

周錦榮

       

蔡寶芳

蔡淑蓮

范駿華

馮力

       

林智遠

劉繼興

羅君美

文思怡

       

彭準來

譚競正

黃俊碩

黃龍德

       
 

楊志偉

葉嘉琪

余廣文

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
黃俊碩 (主席) 蔡淑蓮 林智遠
文思怡 葉嘉琪  
 
午餐例會:
余廣文(主席) 文思怡  
 
會計及審計準則:
林智遠(主席) 潘俊華 黃俊碩
 
稅務:
羅君美(主席) 黃龍德(副主席) 陳昌達(顧問)
陳桂冰 鄭頌民 吳榮輝
傅振煌 孫   輗 黃偉青
 
清盤及破產:
譚競正(主席) 羅君美(副主席)  
 
資訊科技:
蔡淑蓮(主席) 陳道銘(副主席) 周錦榮
葉嘉琪 黃俊碩 楊志偉
 
執業管理:
馮  力(主席) 許  芬  
 
大中華事務:    
陳嘉齡(主席) 陳道銘 周錦榮
梁文基 潘堅榮  
 
政府及專業團體:
范駿華 (主席) 羅君美(副主席) 彭準來(副主席)
黃龍德(副主席)    
 
會員論壇及工商關係:
葉嘉琪(主席)    
 
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉(主席) 陳道銘 陳嘉齡
陳淑玲 周錦榮 蔡淑蓮
范駿華 林智遠 蔡大維
黃俊碩    
 
社會服務:
陳淑玲(主席) 陳嘉齡 陳毅生
蔡淑蓮 羅君美 文思怡
楊志偉 余廣文  
 
大學及專業院校:
彭準來(主席)    
 
顧問委員會:
周錦榮(主席) 陳道銘(副主席) 陳美寶
陳樹堅 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君
 
康樂聯誼:
文思怡(主席) 黃俊碩  
 
財務及投資:
陳道銘(主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
 
會址管理:
劉繼興(主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
楊志偉    
 
策略及企業管治檢討:
蔡寶芳(主席)
蔡淑蓮 周錦榮
楊志偉 邱賢君  
 
審核及監察:
黃龍德(主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維