Array ( [0] => 79 [id] => 79 [1] => 125 [mid] => 125 [2] => 0 [cid] => 0 [3] => [type] => [4] => 1 [rank] => 1 [5] => 1 [status] => 1 [6] => [temp_post] => [7] => 2012年理事會及工作委員會成員 [name_hk] => 2012年理事會及工作委員會成員 [8] => 2012年理事会及工作委员会成员 [name_cn] => 2012年理事会及工作委员会成员 [9] => 2012 Council Members [name_en] => 2012 Council Members [10] => [go_url_hk] => [11] => [go_url_cn] => [12] => [go_url_en] => [13] => [url_input_hk] => [14] => [url_input_cn] => [15] => [url_input_en] => [16] =>
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 周振強 蔡淑蓮 范駿華 馮    力
劉繼興 羅君美 廖美玲 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
蔡子傑 (主席) 蔡國偉 (副主席) 蔡淑蓮 (顧問)
吳榮輝 (顧問) 林靄欣 曾憲信
     
會員論壇及午餐例會:
周振強 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
馮    力 (主席) 曹偉民 劉國雄
劉旭明 馬淑芳 潘俊華
葉嘉琪    
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:    
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (顧問)  
     
執業管理:
陳美寳 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
大中華事務:    
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
政府、工商及專業團體:
黃龍德 (主席)    
     
社會服務:
彭準來 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 周錦榮
     
大學及專業院校:
蔡寶芳 蔡國偉 甘耀成
林智遠 文思怡  
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席) 周振強 (副主席)
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 譚競正
楊志偉 戴希遠 梁健寧
潘堅榮    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 蔡子傑 (顧問)  
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 梁文基 (顧問) 戴希遠 (顧問)
周錦榮 蔡寶芳 林智遠
黃龍德 邱賢君  
     
100週年籌備委員會:
黃龍德 (召集人) 吳榮輝 林智遠
蔡寶芳 周錦榮 陳嘉齡
羅君美 邱賢君 楊志偉
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 馮    力 梁健寧
潘堅榮 蔡大維  
[content_hk] =>
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 周振強 蔡淑蓮 范駿華 馮    力
劉繼興 羅君美 廖美玲 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
蔡子傑 (主席) 蔡國偉 (副主席) 蔡淑蓮 (顧問)
吳榮輝 (顧問) 林靄欣 曾憲信
     
會員論壇及午餐例會:
周振強 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
馮    力 (主席) 曹偉民 劉國雄
劉旭明 馬淑芳 潘俊華
葉嘉琪    
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:    
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (顧問)  
     
執業管理:
陳美寳 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
大中華事務:    
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
政府、工商及專業團體:
黃龍德 (主席)    
     
社會服務:
彭準來 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 周錦榮
     
大學及專業院校:
蔡寶芳 蔡國偉 甘耀成
林智遠 文思怡  
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席) 周振強 (副主席)
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 譚競正
楊志偉 戴希遠 梁健寧
潘堅榮    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 蔡子傑 (顧問)  
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 梁文基 (顧問) 戴希遠 (顧問)
周錦榮 蔡寶芳 林智遠
黃龍德 邱賢君  
     
100週年籌備委員會:
黃龍德 (召集人) 吳榮輝 林智遠
蔡寶芳 周錦榮 陳嘉齡
羅君美 邱賢君 楊志偉
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 馮    力 梁健寧
潘堅榮 蔡大維  
[17] =>
会    长 : 林智遠
副会长 : 蔡宝芳
秘书长 : 周锦荣
财务长 : 甘耀成

 

 

理    事:
陈道铭 陈嘉龄 陈美寳 陈树坚 蔡国伟
蔡子杰 周振强 蔡淑莲 范骏华 冯    力
刘继兴 罗君美 廖美玲 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君 杨志伟  

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
蔡子杰 (主席) 蔡国伟 (副主席) 蔡淑莲 (顾問)
吴荣辉 (顾問) 林霭欣 曾宪信
     
会员论坛及午餐例会:
周振强 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会计及审计准则:
冯    力 (主席) 曹伟民 刘国雄
刘旭明 马淑芳 潘俊华
叶嘉琪    
     
税务:
罗君美 (主席) 黄龙德 (副主席) 陈昌达 (顾問)
陈瑞娟 (顾問) 吴荣辉 陈桂冰
郑颂民 传子刚 李浩堯
傅振煌 谢家宜 黄伟青
     
清盤及破產:
谭竞正 (主席)    
     
资讯科技:    
蔡国伟 (主席) 陈道铭 (顾問)  
     
执业管理:
陈美寳 (主席) 罗君美 (顾問)  
     
大中华事务:    
陈嘉龄 (主席) 罗君美 (顾問)  
     
政府、工商及专业团体:
黄龙德 (主席)    
     
社会服务:
彭准来 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟 (主席) 陈道铭 周锦荣
     
大学及专业院校:
蔡宝芳 蔡国伟 甘耀成
林智遠 文思怡  
彭准来 (主席) 蔡国伟  
     
顾問委员会:
邱贤君 (主席) 陈道铭 (副主席) 彭准来
谭竞正 黄龙德  
     
康乐联谊:
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席) 周振强 (副主席)
     
财务及投资:
陈道铭 (主席) 蔡淑莲 谭竞正
杨志伟 戴希遠 梁健宁
潘坚荣    
     
会址管理:
刘继兴 (主席) 蔡子杰 (顾問)  
     
策略及企业管冶检讨:
蔡淑莲 (主席) 梁文基 (顾問) 戴希 远(顾問)
周锦荣 蔡宝芳 林智遠
黄龙德 邱贤君  
     
100周年籌备委员会:
黄龙德 (召集人) 吴荣辉 林智遠
蔡宝芳 周锦荣 陈嘉龄
罗君美 邱贤君 杨志伟
     
审核及监察:
谭竞正 (主席) 冯    力 梁健宁
潘坚荣 蔡大维  
[content_cn] =>
会    长 : 林智遠
副会长 : 蔡宝芳
秘书长 : 周锦荣
财务长 : 甘耀成

 

 

理    事:
陈道铭 陈嘉龄 陈美寳 陈树坚 蔡国伟
蔡子杰 周振强 蔡淑莲 范骏华 冯    力
刘继兴 罗君美 廖美玲 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君 杨志伟  

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
蔡子杰 (主席) 蔡国伟 (副主席) 蔡淑莲 (顾問)
吴荣辉 (顾問) 林霭欣 曾宪信
     
会员论坛及午餐例会:
周振强 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会计及审计准则:
冯    力 (主席) 曹伟民 刘国雄
刘旭明 马淑芳 潘俊华
叶嘉琪    
     
税务:
罗君美 (主席) 黄龙德 (副主席) 陈昌达 (顾問)
陈瑞娟 (顾問) 吴荣辉 陈桂冰
郑颂民 传子刚 李浩堯
傅振煌 谢家宜 黄伟青
     
清盤及破產:
谭竞正 (主席)    
     
资讯科技:    
蔡国伟 (主席) 陈道铭 (顾問)  
     
执业管理:
陈美寳 (主席) 罗君美 (顾問)  
     
大中华事务:    
陈嘉龄 (主席) 罗君美 (顾問)  
     
政府、工商及专业团体:
黄龙德 (主席)    
     
社会服务:
彭准来 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟 (主席) 陈道铭 周锦荣
     
大学及专业院校:
蔡宝芳 蔡国伟 甘耀成
林智遠 文思怡  
彭准来 (主席) 蔡国伟  
     
顾問委员会:
邱贤君 (主席) 陈道铭 (副主席) 彭准来
谭竞正 黄龙德  
     
康乐联谊:
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席) 周振强 (副主席)
     
财务及投资:
陈道铭 (主席) 蔡淑莲 谭竞正
杨志伟 戴希遠 梁健宁
潘坚荣    
     
会址管理:
刘继兴 (主席) 蔡子杰 (顾問)  
     
策略及企业管冶检讨:
蔡淑莲 (主席) 梁文基 (顾問) 戴希 远(顾問)
周锦荣 蔡宝芳 林智遠
黄龙德 邱贤君  
     
100周年籌备委员会:
黄龙德 (召集人) 吴荣辉 林智遠
蔡宝芳 周锦荣 陈嘉龄
罗君美 邱贤君 杨志伟
     
审核及监察:
谭竞正 (主席) 冯    力 梁健宁
潘坚荣 蔡大维  
[18] =>
President: Lam Chi Yuen, Nelson
Vice President Choy Po Fong, Stella
Hon. Secretary : Chau Kam Wing, Donald
Hon. Treasurer Kam Yiu Shing, Tony

 

 

Council Members:
Chan Dao Ming, Dominic Chan Ka Ling, Edmond
Chan Mei Bo, Mabel Chan Shu Kin, Albert
Choi Kwok Wai, Ronnie Choi Tze Kit, Sammy
Chow Chun Keung, Stephen Chua Suk Lin, Ivy
Fan Chun Wah, Andrew Fung Lak, Philip
Lau Kai Hing Law, Elizabeth
Liu Mei Ling, Rhoda Ng Wing Fai, Simon
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
Yueng Chi Wai, Edwin  

 

Chairman and members of Committees:

Training:
Choi Tze Kit, Sammy (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
Chua Suk Lin, Ivy (Consultant) Ng Wing Fai, Simon (Consultant)
Fiona Lam Thomas Tsang
   
Members Forum and Luncheon:
Chow Chun Keung, Stephen (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Accounting and Auditing Standards:
Fung Lak, Philip (Chairman) Tony Cho
Lau Kwok Hung, Kenneth Harold Lau
Winnie Ma Poon Tsun Wah, Gary
Yip Ka Ki  
   
Taxation:
Law, Elizabeth (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman)
Chan Cheong Tat (Consultant) Chan Sui Kuen, Agnes (Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan
Alan Cheng Fu Chi Kwong, Joseph
Lee Ho Yiu, Thomas Danny Po
Tse Ka Yee Wong Wai Ching
   
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman)  
   
Information and Technology:  
Choi Kwok Wai, Ronnie (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Consultant)
   
Practice Management:
Chan Mei Bo, Mabel (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
   
Greater China:
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
   
Government & Professional Bodies Relationship:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman)  
   
Commerical Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic
Chau Kam Wing, Donald  
   
University Relationship:
Choy Po Fong, Stella Choi Kwok Wai, Ronnie
Kam Yiu Shing, Tony Lam Chi Yuen, Nelson
Man See Yee, Florence Pang Tsun Loy, Michael (Chairman)
Choi Kwok Wai, Ronnie  
   
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick  
   
Recreation:
Law, Elizabeth (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
Chow Chun Keung, Stephen  (Vice Chairman)  
   
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy
Tam King Ching, Kenny Yeung Chi Wai, Edwin
Tai Hay Yuen Leung Kent Ning, Louis
Poon Kin Wing, Kenneth  
   
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Choi Tze Kit, Sammy (Consultant)
   
Strategic and Government Review:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Leung Man Kay, Tenny (Consultant)
Tai Hay Yuen (Consultant) Chau Kam Wing, Donald
Choy Po Fong, Stella Lam Chi Yuen, Nelson
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
   
100th Anniversity Organising Committee:
Wong Lung Tak, Patrick Ng Wing Fai, Simon
Lam Chi Yuen, Nelson Choy Po Fong, Stella
Chau Kam Wing, Donald Chan Ka Ling, Edmond
Law, Elizabeth Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin  
   
Audit and Supervisory:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Fung Lak, Philip
Leung Kent Ning, Louis Poon Kin Wing, Kenneth
Tsoi Tai Wai, David  
[content_en] =>
President: Lam Chi Yuen, Nelson
Vice President Choy Po Fong, Stella
Hon. Secretary : Chau Kam Wing, Donald
Hon. Treasurer Kam Yiu Shing, Tony

 

 

Council Members:
Chan Dao Ming, Dominic Chan Ka Ling, Edmond
Chan Mei Bo, Mabel Chan Shu Kin, Albert
Choi Kwok Wai, Ronnie Choi Tze Kit, Sammy
Chow Chun Keung, Stephen Chua Suk Lin, Ivy
Fan Chun Wah, Andrew Fung Lak, Philip
Lau Kai Hing Law, Elizabeth
Liu Mei Ling, Rhoda Ng Wing Fai, Simon
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
Yueng Chi Wai, Edwin  

 

Chairman and members of Committees:

Training:
Choi Tze Kit, Sammy (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
Chua Suk Lin, Ivy (Consultant) Ng Wing Fai, Simon (Consultant)
Fiona Lam Thomas Tsang
   
Members Forum and Luncheon:
Chow Chun Keung, Stephen (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Accounting and Auditing Standards:
Fung Lak, Philip (Chairman) Tony Cho
Lau Kwok Hung, Kenneth Harold Lau
Winnie Ma Poon Tsun Wah, Gary
Yip Ka Ki  
   
Taxation:
Law, Elizabeth (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice Chairman)
Chan Cheong Tat (Consultant) Chan Sui Kuen, Agnes (Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan
Alan Cheng Fu Chi Kwong, Joseph
Lee Ho Yiu, Thomas Danny Po
Tse Ka Yee Wong Wai Ching
   
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman)  
   
Information and Technology:  
Choi Kwok Wai, Ronnie (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Consultant)
   
Practice Management:
Chan Mei Bo, Mabel (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
   
Greater China:
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
   
Government & Professional Bodies Relationship:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman)  
   
Commerical Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic
Chau Kam Wing, Donald  
   
University Relationship:
Choy Po Fong, Stella Choi Kwok Wai, Ronnie
Kam Yiu Shing, Tony Lam Chi Yuen, Nelson
Man See Yee, Florence Pang Tsun Loy, Michael (Chairman)
Choi Kwok Wai, Ronnie  
   
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick  
   
Recreation:
Law, Elizabeth (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
Chow Chun Keung, Stephen  (Vice Chairman)  
   
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy
Tam King Ching, Kenny Yeung Chi Wai, Edwin
Tai Hay Yuen Leung Kent Ning, Louis
Poon Kin Wing, Kenneth  
   
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Choi Tze Kit, Sammy (Consultant)
   
Strategic and Government Review:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Leung Man Kay, Tenny (Consultant)
Tai Hay Yuen (Consultant) Chau Kam Wing, Donald
Choy Po Fong, Stella Lam Chi Yuen, Nelson
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
   
100th Anniversity Organising Committee:
Wong Lung Tak, Patrick Ng Wing Fai, Simon
Lam Chi Yuen, Nelson Choy Po Fong, Stella
Chau Kam Wing, Donald Chan Ka Ling, Edmond
Law, Elizabeth Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin  
   
Audit and Supervisory:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Fung Lak, Philip
Leung Kent Ning, Louis Poon Kin Wing, Kenneth
Tsoi Tai Wai, David  
[19] => 0 [pub_fm] => 0 [20] => 0 [pub_to] => 0 [21] => 2015-12-11 14:10:56 [date_crt] => 2015-12-11 14:10:56 [22] => 0 [date_crt_active] => 0 [23] => 2015-12-11 14:10:56 [date_mod] => 2015-12-11 14:10:56 [24] => 2015-03-24 00:00:00 [date_act] => 2015-03-24 00:00:00 [25] => 1 [create_by] => 1 [26] => 1 [mod_by] => 1 [27] => 0 [mod_version] => 0 [28] => 0 [mod_lock] => 0 [29] => 0 [mod_lock_exp] => 0 [30] => 0 [access] => 0 [31] => yes [share] => yes [32] => 0 [hits] => 0 [33] => t2c [wordc_hk] => t2c [34] => t2c [wordc_cn] => t2c [35] => [wordc_en] => [36] => [url_hk] => [37] => [url_cn] => [38] => [url_en] => [39] => 0 [url_pop] => 0 [40] => [thumb_hk] => [41] => [thumb_cn] => [42] => [thumb_en] => [43] => 0 [sphoto] => 0 [44] => 0 [sattach] => 0 [45] => all,login,1,2,4,5,3 [membership_id] => all,login,1,2,4,5,3 [46] => [time] => [47] => 0 [fee] => 0 [48] => 0 [places] => 0 [49] => [address_hk] => [50] => [address_cn] => [51] => [address_en] => [52] => 1 [sns_share] => 1 [53] => 0 [youth_share] => 0 [54] => 0 [look] => 0 [55] => 0 [file_id] => 0 [56] => [repeat_date] => [57] => 1 [banner_display_nr] => 1 )
2012年理事會及工作委員會成員
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 周振強 蔡淑蓮 范駿華 馮    力
劉繼興 羅君美 廖美玲 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
蔡子傑 (主席) 蔡國偉 (副主席) 蔡淑蓮 (顧問)
吳榮輝 (顧問) 林靄欣 曾憲信
     
會員論壇及午餐例會:
周振強 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
馮    力 (主席) 曹偉民 劉國雄
劉旭明 馬淑芳 潘俊華
葉嘉琪    
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:    
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (顧問)  
     
執業管理:
陳美寳 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
大中華事務:    
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問)  
     
政府、工商及專業團體:
黃龍德 (主席)    
     
社會服務:
彭準來 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 周錦榮
     
大學及專業院校:
蔡寶芳 蔡國偉 甘耀成
林智遠 文思怡  
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席) 周振強 (副主席)
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 譚競正
楊志偉 戴希遠 梁健寧
潘堅榮    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 蔡子傑 (顧問)  
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 梁文基 (顧問) 戴希遠 (顧問)
周錦榮 蔡寶芳 林智遠
黃龍德 邱賢君  
     
100週年籌備委員會:
黃龍德 (召集人) 吳榮輝 林智遠
蔡寶芳 周錦榮 陳嘉齡
羅君美 邱賢君 楊志偉
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 馮    力 梁健寧
潘堅榮 蔡大維