Array ( [0] => 78 [id] => 78 [1] => 124 [mid] => 124 [2] => 0 [cid] => 0 [3] => [type] => [4] => 1 [rank] => 1 [5] => 1 [status] => 1 [6] => [temp_post] => [7] => 2013年理事會及工作委員會成員 [name_hk] => 2013年理事會及工作委員會成員 [8] => 2013年理事会及工作委员会成员 [name_cn] => 2013年理事会及工作委员会成员 [9] => 2013 Council Member [name_en] => 2013 Council Member [10] => [go_url_hk] => [11] => [go_url_cn] => [12] => [go_url_en] => [13] => [url_input_hk] => [14] => [url_input_cn] => [15] => [url_input_en] => [16] =>
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 蔡淑蓮 范駿華 馮    力 劉繼興
羅君美 廖美玲 文思怡 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
文思怡 (主席) 蔡國偉 蔡淑蓮
楊志偉 葉嘉琪 黃俊碩
     
會員論壇及午餐例會:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
陳樹堅 (主席) 陳美寳 馮    力
羅君美 潘俊華 葉嘉琪
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
黃偉青 孫   輗  
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (副主席)  
     
執業管理:
馮    力 (主席) 邱雅琪 葉嘉琪
     
大中華事務:
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問) 陳道銘
梁文基    
     
政府及專業團體:
黃龍德 (主席) 羅君美 (副主席) 彭準來 (副主席)
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 陳嘉齡
蔡國偉 蔡淑蓮 文思怡
葉忠源    
     
社會服務、大學及專業院校:
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:    
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
蔡寶芳    
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 周錦榮 蔡寶芳
甘耀成 林智遠 梁文基
戴希遠 黃龍德 邱賢君
     
100周年籌備委員會:
黃龍德 (主席) 陳嘉齡 周錦榮
蔡寶芳 林智遠 羅君美
吳榮輝 譚競正 邱賢君
楊志偉    
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[content_hk] =>
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 蔡淑蓮 范駿華 馮    力 劉繼興
羅君美 廖美玲 文思怡 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
文思怡 (主席) 蔡國偉 蔡淑蓮
楊志偉 葉嘉琪 黃俊碩
     
會員論壇及午餐例會:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
陳樹堅 (主席) 陳美寳 馮    力
羅君美 潘俊華 葉嘉琪
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
黃偉青 孫   輗  
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (副主席)  
     
執業管理:
馮    力 (主席) 邱雅琪 葉嘉琪
     
大中華事務:
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問) 陳道銘
梁文基    
     
政府及專業團體:
黃龍德 (主席) 羅君美 (副主席) 彭準來 (副主席)
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 陳嘉齡
蔡國偉 蔡淑蓮 文思怡
葉忠源    
     
社會服務、大學及專業院校:
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:    
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
蔡寶芳    
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 周錦榮 蔡寶芳
甘耀成 林智遠 梁文基
戴希遠 黃龍德 邱賢君
     
100周年籌備委員會:
黃龍德 (主席) 陳嘉齡 周錦榮
蔡寶芳 林智遠 羅君美
吳榮輝 譚競正 邱賢君
楊志偉    
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維  
[17] =>
会    长 : 林智遠
副会长 : 蔡宝芳
秘书长 : 周锦荣
财务长 : 甘耀成

 

 

理    事:
陈道铭 陈嘉龄 陈美寳 陈树坚 蔡国伟
蔡子杰 蔡淑莲 范骏华 冯    力 刘继兴
罗君美 廖美玲 文思怡 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君 杨志伟  

 

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
文思怡 (主席) 蔡国伟 蔡淑莲
杨志伟 叶嘉琪 黄俊硕
     
会员论坛及午餐例会:
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会计及审计准则:
陈树坚 (主席) 陈美寳 冯    力
罗君美 潘俊华 叶嘉琪
     
税务:
罗君美 (主席) 黄龙德 (副主席) 陈昌达 (顾問)
陈瑞娟 (顾問) 吴荣辉 陈桂冰
郑颂民 传子刚 李浩堯
傅振煌 谢家宜 黄伟青
黄伟青 孫   輗  
     
清盤及破產:
谭竞正 (主席)    
     
资讯科技:
蔡国伟 (主席) 陈道铭 (副主席)  
     
执业管理:
冯    力 (主席) 邱雅琪 叶嘉琪
     
大中华事务:
陈嘉龄 (主席) 罗君美 (顾問) 陈道铭
梁文基    
     
政府及专业团体:
黄龙德 (主席) 罗君美 (副主席) 彭准来 (副主席)
     
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟 (主席) 陈道铭 陈嘉龄
蔡国伟 蔡淑莲 文思怡
叶忠源    
     
社会服务、大学及专业院校:
彭准来 (主席) 蔡国伟  
     
顾問委员会:
邱贤君 (主席) 陈道铭 (副主席) 彭准来
谭竞正 黄龙德  
     
康乐联谊:    
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
财务及投资:
陈道铭 (主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
     
会址管理:
刘继兴 (主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
蔡宝芳    
     
策略及企业管冶检讨:
蔡淑莲 (主席) 周锦荣 蔡宝芳
甘耀成 林智遠 梁文基
戴希遠 黄龙德 邱贤君
     
100周年籌备委员会:
黄龙德 (主席) 陈嘉龄 周锦荣
蔡宝芳 林智遠 罗君美
吴荣辉 谭竞正 邱贤君
杨志伟    
     
审核及监察:
谭竞正 (主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[content_cn] =>
会    长 : 林智遠
副会长 : 蔡宝芳
秘书长 : 周锦荣
财务长 : 甘耀成

 

 

理    事:
陈道铭 陈嘉龄 陈美寳 陈树坚 蔡国伟
蔡子杰 蔡淑莲 范骏华 冯    力 刘继兴
罗君美 廖美玲 文思怡 吴荣辉 彭准来
谭竞正 黄龙德 邱贤君 杨志伟  

 

 

下列为各工作委员会及其成员:

培训:
文思怡 (主席) 蔡国伟 蔡淑莲
杨志伟 叶嘉琪 黄俊硕
     
会员论坛及午餐例会:
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
会计及审计准则:
陈树坚 (主席) 陈美寳 冯    力
罗君美 潘俊华 叶嘉琪
     
税务:
罗君美 (主席) 黄龙德 (副主席) 陈昌达 (顾問)
陈瑞娟 (顾問) 吴荣辉 陈桂冰
郑颂民 传子刚 李浩堯
傅振煌 谢家宜 黄伟青
黄伟青 孫   輗  
     
清盤及破產:
谭竞正 (主席)    
     
资讯科技:
蔡国伟 (主席) 陈道铭 (副主席)  
     
执业管理:
冯    力 (主席) 邱雅琪 叶嘉琪
     
大中华事务:
陈嘉龄 (主席) 罗君美 (顾問) 陈道铭
梁文基    
     
政府及专业团体:
黄龙德 (主席) 罗君美 (副主席) 彭准来 (副主席)
     
会员、年青会员事务及宣传:
杨志伟 (主席) 陈道铭 陈嘉龄
蔡国伟 蔡淑莲 文思怡
叶忠源    
     
社会服务、大学及专业院校:
彭准来 (主席) 蔡国伟  
     
顾問委员会:
邱贤君 (主席) 陈道铭 (副主席) 彭准来
谭竞正 黄龙德  
     
康乐联谊:    
廖美玲 (主席) 蔡国伟 (副主席)  
     
财务及投资:
陈道铭 (主席) 蔡淑莲 梁健宁
潘坚荣 戴希遠 谭竞正
杨志伟    
     
会址管理:
刘继兴 (主席) 陈嘉龄 蔡淑莲
蔡宝芳    
     
策略及企业管冶检讨:
蔡淑莲 (主席) 周锦荣 蔡宝芳
甘耀成 林智遠 梁文基
戴希遠 黄龙德 邱贤君
     
100周年籌备委员会:
黄龙德 (主席) 陈嘉龄 周锦荣
蔡宝芳 林智遠 罗君美
吴荣辉 谭竞正 邱贤君
杨志伟    
     
审核及监察:
谭竞正 (主席) 梁健宁 彭准来
戴希遠 蔡大维  
[18] =>
President: Lam Chi Yuen, Nelson
Vice President: Choy Po Fong, Stella
Hon. Secretary: Chua Kam Wing, Donald
Hon. Treasurer: Kam Yiu Shing, Tony

 

 

Council Members:
Chan Dao Ming, Dominic  Chan Ka Ling, Edmond
Chan Mei Bo, Mabel Chan Shu Kin, Albert
Choi Kwok Wai, Ronnie Choi Tze Kit, Sammy
Chua Suk Lin, Ivy Fan Chun Wah, Andrew
Fung Lak, Philip Lau Kai Hing
Law, Elizabeth Liu Mei Ling, Rhoda
Man See Yee, Florence Ng Wing Fai, Simon
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin  

 

 

Chairman and members of Committees

Training:
Man See Yee, Florence (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie
Chua Suk Lin, Ivy Yeung Chi Wai, Edwin
Yip Ka Ki Wong Chun Sek, Edmund
   
Members Forum and Luncheon:
Liu Mei Ling, Rhoda (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice President)
   
Accounting and Auditing Standards:
Chan Shu Kin, Albert (Chairman) Chan Mei Bo, Mabel
Fung Lak, Philip Law, Elizabeth
Poon Tsun Wah, Gary Yip Ka Ki
   
Taxation:
Law, Elizabeth (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice-chairman)
Chan Cheong Tat (Consultant) Chan Sui Kuen, Agnes(Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan
Alan Cheng Fu Chi Kwong, Joseph
Lee Ho Yiu, Thomas Danny Po
Tse Ka Yee Wong Wai Ching
Sung Nee  
   
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman)  
   
Information and Technology:
Choi Kwok Wai, Ronnie (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman)
   
Practice Management:
Fung Lak, Philip (Chairman) Yau Nga Ki
Yip Ka Ki  
   
Greater China:
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
Chan Dao Ming, Dominic Leung Man Kay, Tenny
   
Government & Professional Bodies Relationship:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman)  Law, Elizabeth (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael (Vice Chairman)  
   
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic
Chan Ka Ling, Edmond Choi Kwok Wai, Ronnie
Chua Suk Lin, Ivy Man See Yee, Florence
James Ip  
   
Community Service and University Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie
   
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick  
   
Recreation:  
Liu Mei Ling, Rhoda (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy
Leung Kent Ning, Louis Poon Kin Wing, Kenneth
Tai Hay Yuen Tam King Ching, Kenny
Yeung Chi Wai, Edwin  
   
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond
Chua Suk Lin, Ivy Choy Po Fong, Stella
   
Strategic and Government Review:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Chau Kam Wing, Donald
Choy Po Fong, Stella Kam Yiu Shing, Tony
Lam Chi Yuen, Nelson Leung Man Kay, Tenny
Tai Hay Yuen Wong Lung Tak, Patrick
Yau Yin Kwun, Joseph  
   
100th Anniversity Organising Committee:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond
Chau Kam Wing, Donald Choy Po Fong, Stella
Lam Chi Yuen, Nelson Law, Elizabeth
Ng Wing Fai, Simon Tam King Ching, Kenny
Yau Yin Kwun, Joseph Yeung Chi Wai, Edwin
   
Audit and Supervisory:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Leung Kent Ning, Louis
Pang Tsun Loy, Michael Tai Hay Yuen
Tsoi Tai Wai, David  
[content_en] =>
President: Lam Chi Yuen, Nelson
Vice President: Choy Po Fong, Stella
Hon. Secretary: Chua Kam Wing, Donald
Hon. Treasurer: Kam Yiu Shing, Tony

 

 

Council Members:
Chan Dao Ming, Dominic  Chan Ka Ling, Edmond
Chan Mei Bo, Mabel Chan Shu Kin, Albert
Choi Kwok Wai, Ronnie Choi Tze Kit, Sammy
Chua Suk Lin, Ivy Fan Chun Wah, Andrew
Fung Lak, Philip Lau Kai Hing
Law, Elizabeth Liu Mei Ling, Rhoda
Man See Yee, Florence Ng Wing Fai, Simon
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick Yau Yin Kwun, Joseph
Yeung Chi Wai, Edwin  

 

 

Chairman and members of Committees

Training:
Man See Yee, Florence (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie
Chua Suk Lin, Ivy Yeung Chi Wai, Edwin
Yip Ka Ki Wong Chun Sek, Edmund
   
Members Forum and Luncheon:
Liu Mei Ling, Rhoda (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice President)
   
Accounting and Auditing Standards:
Chan Shu Kin, Albert (Chairman) Chan Mei Bo, Mabel
Fung Lak, Philip Law, Elizabeth
Poon Tsun Wah, Gary Yip Ka Ki
   
Taxation:
Law, Elizabeth (Chairman) Wong Lung Tak, Patrick (Vice-chairman)
Chan Cheong Tat (Consultant) Chan Sui Kuen, Agnes(Consultant)
Ng Wing Fai, Simon Pinky Chan
Alan Cheng Fu Chi Kwong, Joseph
Lee Ho Yiu, Thomas Danny Po
Tse Ka Yee Wong Wai Ching
Sung Nee  
   
Insolvency:
Tam King Ching, Kenny (Chairman)  
   
Information and Technology:
Choi Kwok Wai, Ronnie (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic (Vice Chairman)
   
Practice Management:
Fung Lak, Philip (Chairman) Yau Nga Ki
Yip Ka Ki  
   
Greater China:
Chan Ka Ling, Edmond (Chairman) Law, Elizabeth (Consultant)
Chan Dao Ming, Dominic Leung Man Kay, Tenny
   
Government & Professional Bodies Relationship:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman)  Law, Elizabeth (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael (Vice Chairman)  
   
Membership and Promotion:
Yeung Chi Wai, Edwin (Chairman) Chan Dao Ming, Dominic
Chan Ka Ling, Edmond Choi Kwok Wai, Ronnie
Chua Suk Lin, Ivy Man See Yee, Florence
James Ip  
   
Community Service and University Relationship:
Pang Tsun Loy, Michael (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie
   
Advisory Board:
Yau Yin Kwun, Joseph (Chairman) Chan Dao Ming (Vice Chairman)
Pang Tsun Loy, Michael Tam King Ching, Kenny
Wong Lung Tak, Patrick  
   
Recreation:  
Liu Mei Ling, Rhoda (Chairman) Choi Kwok Wai, Ronnie (Vice Chairman)
   
Finance and Investment:
Chan Dao Ming, Dominic (Chairman) Chua Suk Lin, Ivy
Leung Kent Ning, Louis Poon Kin Wing, Kenneth
Tai Hay Yuen Tam King Ching, Kenny
Yeung Chi Wai, Edwin  
   
Society Premises Management:
Lau Kai Hing (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond
Chua Suk Lin, Ivy Choy Po Fong, Stella
   
Strategic and Government Review:
Chua Suk Lin, Ivy (Chairman) Chau Kam Wing, Donald
Choy Po Fong, Stella Kam Yiu Shing, Tony
Lam Chi Yuen, Nelson Leung Man Kay, Tenny
Tai Hay Yuen Wong Lung Tak, Patrick
Yau Yin Kwun, Joseph  
   
100th Anniversity Organising Committee:
Wong Lung Tak, Patrick (Chairman) Chan Ka Ling, Edmond
Chau Kam Wing, Donald Choy Po Fong, Stella
Lam Chi Yuen, Nelson Law, Elizabeth
Ng Wing Fai, Simon Tam King Ching, Kenny
Yau Yin Kwun, Joseph Yeung Chi Wai, Edwin
   
Audit and Supervisory:
Tam King Ching, Kenny (Chairman) Leung Kent Ning, Louis
Pang Tsun Loy, Michael Tai Hay Yuen
Tsoi Tai Wai, David  
[19] => 0 [pub_fm] => 0 [20] => 0 [pub_to] => 0 [21] => 2015-12-11 14:08:22 [date_crt] => 2015-12-11 14:08:22 [22] => 0 [date_crt_active] => 0 [23] => 2015-12-11 14:08:22 [date_mod] => 2015-12-11 14:08:22 [24] => 2015-03-24 00:00:00 [date_act] => 2015-03-24 00:00:00 [25] => 1 [create_by] => 1 [26] => 1 [mod_by] => 1 [27] => 0 [mod_version] => 0 [28] => 0 [mod_lock] => 0 [29] => 0 [mod_lock_exp] => 0 [30] => 0 [access] => 0 [31] => yes [share] => yes [32] => 0 [hits] => 0 [33] => t2c [wordc_hk] => t2c [34] => t2c [wordc_cn] => t2c [35] => [wordc_en] => [36] => [url_hk] => [37] => [url_cn] => [38] => [url_en] => [39] => 0 [url_pop] => 0 [40] => [thumb_hk] => [41] => [thumb_cn] => [42] => [thumb_en] => [43] => 0 [sphoto] => 0 [44] => 0 [sattach] => 0 [45] => all,login,1,2,4,5,3 [membership_id] => all,login,1,2,4,5,3 [46] => [time] => [47] => 0 [fee] => 0 [48] => 0 [places] => 0 [49] => [address_hk] => [50] => [address_cn] => [51] => [address_en] => [52] => 0 [sns_share] => 0 [53] => 0 [youth_share] => 0 [54] => 0 [look] => 0 [55] => 0 [file_id] => 0 [56] => [repeat_date] => [57] => 1 [banner_display_nr] => 1 )
2013年理事會及工作委員會成員
會    長 : 林智遠
副會長 : 蔡寶芳
秘書長 : 周錦榮
財務長 : 甘耀成

 

 

理    事:
陳道銘 陳嘉齡 陳美寳 陳樹堅 蔡國偉
蔡子傑 蔡淑蓮 范駿華 馮    力 劉繼興
羅君美 廖美玲 文思怡 吳榮輝 彭準來
譚競正 黃龍德 邱賢君 楊志偉  

 

 

下列為各工作委員會及其成員:

培訓:
文思怡 (主席) 蔡國偉 蔡淑蓮
楊志偉 葉嘉琪 黃俊碩
     
會員論壇及午餐例會:
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
會計及審計準則:
陳樹堅 (主席) 陳美寳 馮    力
羅君美 潘俊華 葉嘉琪
     
稅務:
羅君美 (主席) 黃龍德 (副主席) 陳昌達 (顧問)
陳瑞娟 (顧問) 吳榮輝 陳桂冰
鄭頌民 傳子剛 李浩堯
傅振煌 謝家宜 黃偉青
黃偉青 孫   輗  
     
清盤及破產:
譚競正 (主席)    
     
資訊科技:
蔡國偉 (主席) 陳道銘 (副主席)  
     
執業管理:
馮    力 (主席) 邱雅琪 葉嘉琪
     
大中華事務:
陳嘉齡 (主席) 羅君美 (顧問) 陳道銘
梁文基    
     
政府及專業團體:
黃龍德 (主席) 羅君美 (副主席) 彭準來 (副主席)
     
會員、年青會員事務及宣傳:
楊志偉 (主席) 陳道銘 陳嘉齡
蔡國偉 蔡淑蓮 文思怡
葉忠源    
     
社會服務、大學及專業院校:
彭準來 (主席) 蔡國偉  
     
顧問委員會:
邱賢君 (主席) 陳道銘 (副主席) 彭準來
譚競正 黃龍德  
     
康樂聯誼:    
廖美玲 (主席) 蔡國偉 (副主席)  
     
財務及投資:
陳道銘 (主席) 蔡淑蓮 梁健寧
潘堅榮 戴希遠 譚競正
楊志偉    
     
會址管理:
劉繼興 (主席) 陳嘉齡 蔡淑蓮
蔡寶芳    
     
策略及企業管冶檢討:
蔡淑蓮 (主席) 周錦榮 蔡寶芳
甘耀成 林智遠 梁文基
戴希遠 黃龍德 邱賢君
     
100周年籌備委員會:
黃龍德 (主席) 陳嘉齡 周錦榮
蔡寶芳 林智遠 羅君美
吳榮輝 譚競正 邱賢君
楊志偉    
     
審核及監察:
譚競正 (主席) 梁健寧 彭準來
戴希遠 蔡大維